Coronaviruset

Et linjediagram som viser spredningen av Coronaviruset i land utenfor kina

Data fra Johns Hopkins CSSE