Har endringen i bilparken påvirket energiforbruket?

Norge er i verdenstoppen når det gjelder Elektrifiseringen av bilparken. Har sammensetningen noen innvirkning på energiforbruket?