Tabell 07549 - Befolkning, kjønn og bosted

Du kan trygt snu litt på telefonen hvis du har en liten skjerm