Temperatur, havnivå og karbondioksid

Temperatur
Avvik i global overflatetemperatur fra gjennomsnittstemperaturen i perioden 1951-1980. Data NASA/GISS.
Havnivå
Endringer i havnivået (mm) siden 1993 basert på satellittmålinger. Data NASA Goddard Space Flight Centera.
Karbondioksid
Atmosfæriske CO2 nivåer målt ved Mauna Loa Observatoriet på Hawaii, korrigert for sessongsvininger. Data NOAA.